Ram Shabd Roop in Sanskrit

We have made a list for Ram Shabd Roop of Sanskrit. I hope you like the संस्कृत शब्द रूप से बने राम का शब्द रूप (Ram ka shabd roop).

राम शब्द अकारांत पुल्लिंग संज्ञा | Ram Shabd Roop in Sanskrit

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा रामः रामौ रामाः
द्वितीया रामम् रामौ रामान्
तृतीया रामेण रामाभ्याम् रामैः
चतुर्थी रामाय रामाभ्याम् रामेभ्यः
पंचमी रामात् रामाभ्याम् रामेभ्यः
षष्‍ठी रामस्य रामयोः रामाणाम्
सप्‍तमी रामे रामयोः रामेषु
सम्बोधन हे राम! हे रामौ! हे रामाः!