Aha ki Matra wale Shabd

All list of Aha ki Matra Wale Shabd? for LKG, UKG, First, Second class students.

अः की मात्रा वाले शब्द – Aha ki Matra wale Shabd

प्राय: निःशुल्क शनै:
मूलत: भूर्भुवः क्रमशः
इश्वरः फलत: स्वतःला
फलतः तपः दुःशासन
शुभेच्छा: स्वः दुःसाहस
अधःपतन निःसहाय स्वतः
अंततः मुख्यतः निःशब्द
संभवतः छः अंशतः
अंतःकरण शतशः निःशेष
विशेषतः निःसंकोच दुःख
निःस्वार्थ प्रात: अतः
दुःस्वप्न अत: सामान्यत:
सुयशः विजयः पुन:
प्रातःकाल नम:

अः की मात्रा वाले अन्य शब्द

जना: सुशान्ताः लोकाः
लक्ष्मी: धृति: शक्तिः
कुत: शंकर: नमस्कारः
मात: शुभाशयाः ईश्वरः
सायंकालः मिलामः भवतः