Aa ki Matra Wale Shabd

All list of Aa ki Matra Wale Shabd? for LKG, UKG, First, Second class students.

आ की मात्रा वाले शब्द (Aa Matra Words in Hindi)

राजा हाथ कान दादा
चाचा पापा काला नाक
हाथ घास दात बात
दाना नारा रात बाबा
चादर रजाई दवाखाना दरवाजा
टमाटर आकाश शारदा नाना
छाता काका पहाड़ अखबार
मकान बाजार मामा सच्चा
माला मान पाताल बाप
जान जानवर हरा पत्ता
भरा सारा छात्र अपना
सभा खाली दान आधा
कपास बादल बाज भाषा
धरा चार मात्रा भारत
चावल रावन राम खाना
भला नया चरखा भाव
दया चाय ताप आटा
भाप राधा यात्रा पाप
नाग नाम आग बाल
नाला ताला राग खट्टा
काल चना सजा दाग
बड़ा पास जाल लाभ
चाल याद पाठशाला पाठ
गला आया कार गाना
दाम मजा आठ राख
लाल सात लाख खान
आप भाला साल छाया
नाच प्रजा आधार आज
पान ढाबा आशा चश्मा
झगड़ा गाँव धब्बा बादाम
डाकघर नाव ज्ञान आदत
कारखाना अचार जाप दाल
बाघ कपड़ा साथ करना
वाह काजल काया राक्षस
काम माता लहराना अनाज
ताजा तारा हारा नाचना
गाजर सफलता गाल इनाम
घमासान पायल हवलदार कमाल
मरना जवान धार समाचार
जागना धनवान वर्षा हलवा
बदला पालक बताशा समझदार
फहराना सहायता रचना नगमा
चमकना परखा रहना हार
दाता ताजमहल बाग़ जाना
माध्यम घड़ा समाज फाटक
शाल रखना पकाना सारा
वाचनालय सपना हवा घबराना
गमला वाचन शाम भागना
काटना जहाज खारा धागा
पाना भगवान मानना मारना

दो अक्षर के आ की मात्रा वाले शब्द

चारा मारा धाम याक
घाट आन थाल थाना
यात्री घाव जाग पासा
गया छान रानी झाल
गांधी धान पिता राय
नाता घाटा पूरा धाय
घोड़ा कार झाड़ घात
बाजा दाह रास लंबा
बाण हाल दावा पाला
सोना लता तोता वार
थाप डाला लाला नानी
मरा आलू छाप जला
डाकू पाखी जाम राज्य
राणा टीका ध्यान जाट
चालू आम झांसा भाग
शिक्षा चाप लार मैना
डाब राज थाली माया
साग खाल दादी जाला
स्वाद बेटा घंटा डाक
झूठा किला खाट वायु
फाग नारी गाज चाट
बड़ा शान घड़ा युवा
लात कीड़ा यान बाद
गाय डाल डाट ताज
माल बला वाला गधा
छात्रा वाक्य तास

तीन अक्षर के आ की मात्रा वाले शब्द

राजमा सामना ताकत बाजरा
सम्मान झड़ना सरला उजाला
कप्तान फायदा बारात मटका
झरना धार्मिक जाकर सारस
गागर अधूरा पालकी घपला
खारहा झगड़ा कायम विशाल
तसला कारण हजार डरना
बालक राहुल सागर डाटना
अनार झलका प्रेरणा झापड़
किताबें नाराज पलटा डराना
पठार बढाई डाक्टर मानव
ज्ञापन पहला शासन सजाना
घायल अलसी जापान घटना
थापड़ कढ़ाई पपीता पहाड़
पकड़ा बराबर धमाल आराम
नाटक यादव पारस अकड़ा
तालाब दावत बनाना बजाना
जवाब कमला आलम हाजमा
धरना नहाया टाइम आदान
आलस हमला भरना नापना
समास कपड़ा खाकर आगरा
बगीचा बरखा भाजपा पढाई
तबला धारण प्रदान शायद
पढ़ना चालाक सावन पागल
टावर दवात जकड़ा सकता
नहाना वास्तव सवाल

चार और पांच अक्षर के आ की मात्रा वाले शब्द

दरबार धन्यवाद सहवाग कन्यादान
तापमान राजस्थान शहनाई बादशाह
न्यायालय बताकर यातायात बरसाया
रामायण नवभारत तलवार सरकार
आगमन आसमान शरमाना उपहार
कारागार अमावस भानगढ़ इरशाद
अपमान अनादर वातावरण कलाकार
इकतारा कामकाज इबादत बरसाना
खानदान पकवान पहनाया इकबाल
नागरिक आसपास धराचार नास्तिक
मनभावन चमकदार उतारकर ताकतवर
असाधारण अपनापन अक्षरमाला मनभावना
जामनगर डगमगाना रचनाकार पहलवान
हमलावर महाभारत असरदार थपथपाना
असमानता खबरदार चमगादड़ अमरनाथ
चहचहाना लापरवाह अगरतला